CO2 fabel of noodzaak?

Om te kunnen groeien en in leven te blijven, hebben alle planten kooldioxide (CO2) nodig. Ze produceren uit CO2, water en licht hun belangrijkste bouwstof en energiedrager: suiker. Als “afvalstof” ontstaat zuurstof, die alle dieren nodig hebben voor de ademhaling. Dit proces – de zogenaamde fotosynthese – vormt de basis voor al het leven op onze aarde.

Ook waterplanten hebben CO2 nodig!

Waterplanten nemen de in het water opgeloste CO2 op. In natuurlijke wateren komt er constant CO2 vrij uit de meestal dikke laag slik op de bodem. Hier ontstaat het in grote hoeveelheden door bacteriële afbraakprocessen. Daarvan getuigen de sterke, gezonde planten in de natuur. En ervaren aquarianen weten: een weelderige plantengroei laat dankzij de door de planten geproduceerde zuurstof ook de vissen gedijen!

Waarom CO2-bemesting van aquariums?

Aquariumwater bevat bijna altijd te weinig CO2. Al bij drinkwaterbedrijven wordt door beluchting het natuurlijke CO2 aan het leidingwater onttrokken.  De kleine hoeveelheden in het aquarium nemen de waterplanten gretig op. Meestal is het niet genoeg. Stengels en bladeren zijn dan zwak en bleek, er is geen enkele groei waar te nemen. De weerstand is verzwakt, algen nestelen zich op de bladeren. In tegenstelling tot de natuur, ontbreekt in het aquarium de natuurlijke CO2-voorziening. Maar wie wil er in zijn aquarium een centimeters dikke laag van afgestorven bladeren en voerresten hebben…

CO2-bemesting heeft nog veel meer voordelen:

 • CO2 lost in het water gedeeltelijk op als koolzuur. Met CO2 kan daarom de pH-waarde (zuurgraad) van het aquariumwater worden ingesteld op een voor vissen en planten optimale, natuurgetrouwe waarde.
 • Veel aquariumvissen houden van enigszins zuur water. Het heeft een positief effect op de zeer gevoelige vissenhuid
 • Belangrijke sporenelementen voor planten en vissen komen worden beter beschikbaar
 • Lelijke kalkaanslag op de plantenbladeren (“biogene ontkalking”) wordt voorkomen

CO2-gebrek heeft ernstige gevolgen, bijv.

 • achtergebleven groei en misvormingen
 • plotseling afsterven van planten
 • kalkafzetting op de bladeren
 • veel te hoge, onnatuurlijke pH-waardes
 • daardoor stress voor de vissen en een verhoogde
 • vatbaarheid voor ziektes
 • gebrek aan ijzer en sporenelementen
 • plotselinge ammoniakvergiftiging
 • algenplagen

Goede plantengroei = geen algen!!!!

In aquariums met goed groeiende waterplanten krijgen vervelende algen vrijwel geen kans. Algengroei bevorderende voedingstoffen zoals fosfaten en nitraten worden door de planten onmiddellijk “opgezogen”. Bij gebrek aan CO2 hapert de plantengroei echter. Overtollige voedingsstoffen worden niet snel genoeg meer verbruikt. Nu krijgen de algen de kans, want zij hebben al genoeg aan een minimale CO2-hoeveelheid.

Een goede beplanting en regelmatige CO2-bemesting behoren daarom tot de belangrijkste preventieve maatregelen tegen algen.